Sức Mạnh của tự nhiên: Top 10 Trái Ác Quỷ MẠNH NHẤT Hệ LOGIA?

[Hồ sơ OP] - Hôm nay, Hồ sơ OP sẽ cùng các bạn đến với Top 10 trái ác quỷ mạnh nhất thuộc hệ logia.
00:00 Giới thiệu
01:55 10. Numa Numa no mi
03:23 9. Yuki Yuki no mi
04:29 8. Gasu Gasu no mi
06:15 7. Suna Suna no mi
07:42 6. Mera Mera no mi
09:04 5. Pika Pika no mi
10:12 4. Hie Hie no mi
11:13 3. Goro Goro no mi
12:20 2. Magu Magu no mi
13:28 1. Yami Yami no mi


Channel: https://www.youtube.com/c/HồsơOP?sub_confirmation=1

Website: http://TopMangaTV.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TopMangaA

 

Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

 

#hồsơop, #hosoop, #hồsơonepiece, #hosoonepiece

Comments