Sức mạnh của Hoả Quyền Ace, Ý chí của lửa được kế thừa!

[Top Manga] - Van Augur cũng phải dành cho Ace sự khen ngợi, khi theo dõi trận đấu của anh với Râu Đen. “Ta cho rằng kẻ có siêu năng lực, sẽ dựa vào siêu năng lực của mình. Và một khi đã mất đi nó, thì sẽ rất yếu đuối. Nhưng sức chiến đấu cơ bản của hắn cũng khá là mạnh, xứng đáng là đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng”.


Comments