[Spoiler OP 1013]. Kaido hạ gục Luffy, Ulti đo ván, Bigmom hạ lệnh giết ...

[Top Manga] - Tên chương này tạm dịch là: “Băng Bigmom hỗn loạn”, thực ra bản spoiler đặt tiêu đề có hơi khó hiểu, và đôi khi không sát nghĩa lắm. Nhiều khi là spoiler tên 1 đằng, tới khi ra chap lại 1 nẻo, cũng bởi thông tin chưa được đầy đủ. Đại khái nội dung tiêu đề muốn nói tới Bigmom, cùng lũ homie của bà ta. Bigmom đang muốn xử lý Zeus, nhưng nó đã kịp tẩu thoát, để về bên cạnh chị đại Nami. 


Comments