Sabo mạnh ngang Đô Đốc? Tình trạng của Sabo hiện giờ ra sao?!

[Top Manga] - Vào thời điểm 12 năm trước, 3 cậu bé Ace, Sabo, Luffy, đã cùng nhau cạn chén rượu thề, kết tình huynh đệ keo sơn bền chặt. Sau này lớn lên, họ cũng tạo thành 1 trong số những bộ 3 mạnh nhất One Piece, có điều Ace lại ra đi quá sớm, không thể chứng kiến em trai mình thực hiện được giấc mơ.


Comments