Marco và Chopper chữa trị, Zoro “thoát kén”, Làm chủ Haki Bá Vương và Ryou?

[Top Manga] - Nếu anh em là hải tặc, hay hải quân trong One Piece, mà phát hiện ra 1 cục tiền thưởng trị giá 320 triệu beli, lại đang nằm yên bất động, anh em sẽ làm gì? Nhặt đút vào túi? Tham lam! Nhặt giơ lên vai hỏi “Ta nên quẳng ngươi ở đâu đây nhỉ”? Ngu dốt! Những cái vụ thấy tiền thưởng mà bỏ đi ấy, đa phần là  gì? Là nhiều thằng như thế rồi, không nuốt được trôi thôi, hiểu chửa? 


Comments