[Phân tích OP 1003]. Hình dạng mạnh nhất của Kaido, Zoro liên tiếp cứu m...

[Top Manga] - Ở chap mới, Kaido sẽ tung ra toàn bộ sức mạnh của bản thân, sau khi kiểm chứng thực lực của mấy con hàng mới nổi kia. Đương nhiên người đứng bên cạnh ông ta là Bigmom cũng khó lòng ngồi yên, chống lại 2 tứ hoàng cùng lúc thực sự là thử thách quá lớn.


Comments