Xếp hạng những Băng Hải Tặc MẠNH NHẤT thế giới hiện nay

[Top Manga] - Mỗi năm có hàng tá con người trẻ tuổi dong buồm ra khơi, và các băng hải tặc mạnh mẽ khác cũng xuất hiện. Phần nhiều trong số đó sau khi vào tân thế giới, đều cảm phận quy thuận dưới sức mạnh của tứ hoàng. Tuy nhiên vẫn có những kẻ không biết sợ, dám đứng lên thách thức các vị vua kia, để khẳng định tên tuổi. Bên cạnh đó, có cả những thế lực từng được dùng để đối đầu với chính tứ hoàng. Và đâu là những băng hải tặc mạnh nhất hiện nay trong One Piece? 
10) Băng Người Cá
9) Băng Fire Tank
8) Băng Hearts
7) Băng Kid
6) Băng Kuja
5) Băng Mũ Rơm
4) Băng Bách Thú
3) Băng Bigmom
2) Băng Râu Đen
1) Băng Tóc Đỏ


Comments