[One Piece 1001+]. Kaido không bất bại! Kid & Law đả thương Kaido? Bigmo...

[Top Manga] - Trong chapter 1001 mới nhất, trận chiến giữa 2 thế hệ đã chính thức nổ ra, để quyết định xem kẻ nào sẽ tạo ra được thời đại mới. Dù phải đối đầu 2 tứ hoàng, thì các siêu tân tinh vẫn thể hiện tính cách không biết sợ hãi, không do dự mà lao lên tấn công. 


Comments