[One Piece 999+]. Otama là hậu duệ tộc Kurozumi? Mối lương duyên với Mom...

[Top Manga] - Trong chapter 999 mới nhất, tác giả Oda đã ngấm ngầm khẳng định vai trò quan trọng của Otama, trong chặng đường còn lại của arc Wano, thông qua câu nói của Nami: “Ta cứ y như kế hoạch của em mà làm nhé”.


Comments