Top 10 KIẾM SĨ MẠNH NHẤT tại Wano Quốc hiện tại!

[Top Manga] - Arc Wano đang bước bào trận đại chiến lớn nhất từ trước tới nay, và tại đất nước của những samurai nổi tiếng với kiếm thuật hạng nhất, thì chắc chắn sẽ có nhiều trận đọ kiếm xảy ra. Ở đó, bên cạnh những kiếm sĩ hàng đầu thể hiện sức mạnh, sẽ có cả những người đang từng bước tiến bộ bước lên tới đỉnh cao. 
10. Kikunojo tuyết vân
9. Kawamatsu
8. Kinemon
7. Inuarashi
6. Trafalgar Law
5. Charlotte Smoothie
4. Zoro
3. King hoả hoạn
2. Denjiro
1. Ashura Doji


Comments