[Spoiler One Piece 995]. Big Mom bón hành cho Marco, Otama xuất hiện tại...

[Top Manga] - Như tiêu đề thì cuối cùng cũng đã có biến xảy ra ở phía bên ngoài đảo Oni, đúng như bọn mình dự đoán thì Marco và Big Mom đã va chạm với nhau sau những lời khích bác từ mẹ lớn. 


Comments