Shanks là Thiên Long Nhân và Những thuyết âm mưu không có thật

[Top Manga] - Đối với người hâm mộ One Piece, chưa bao giờ họ chịu khoanh tay ngồi im chờ Oda ra chapter mới. Chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để mọi người thử tài trinh thám, nghĩ ra hàng tá thuyết âm mưu hay ho rồi.


Comments