Queen Bệnh Dịch và 5 nhân vật từng thực hiện thí nghiệm điên dồ lên con ...

[Top Manga] - Bên cạnh những tình tiết tầu hài thì Queen cũng đã thể hiện cho anh em độc giả thấy được địa vị Tam Tai của hắn trong băng bách thú không phải hư danh. Đúng với cái tên Bệnh Dịch, Queen đem tới cho người đọc đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, 1 kẻ nguy hiểm với khả năng tạo ra những thứ vũ khí sinh học chết người.
6. Hogback
5. Franky
4. Caesar Clown
3. Vinsmoke Judge
2. Queen bệnh dịch
1. Vegapunk


Comments