Kế sách hoàn hảo của Law – Nội gián trong nội gián

[Top Manga] - Ở trên đỉnh tháp thì 9 gia thần của Oden đã không còn áp đảo được kẻ thù năm xưa, ngược lại cả 9 người đã chuẩn bị quay vào ô mất lượt và ăn no hành. Nhưng vẫn còn đâu đó, những nhân vật dù đã xuất hiện trên đảo nhưng ở thời điểm hiện tại lại ngụp lặn nơi nào không ai hay, điển hình là đồng minh của Luffy là Law và Kid. 


Comments