[Giả Thuyết]. Sức mạnh GEAR 5 - THỨC TỈNH Trái Ác Quỷ hay Haki Bá Vương ...

[Top Manga] - Với thực lực hiện tại, Luffy dư sức hạ bất cứ chỉ huy nào của tứ hoàng, tuy nhiên tứ hoàng lại là câu chuyện khác. Sau những gì Kaido đã và đang thể hiện, có thể khẳng định 1 điều là sức mạnh hiện giờ của Luffy là chưa đủ, kể cả có thành thục haki vũ trang xuyên phá từ bên trong. Vậy Lù cần thêm thứ gì nữa mới có thể đả bại con quái vật đó? 


Comments