Xếp hạng sức mạnh các thành viên băng Mũ Rơm tính đến hiện tại

[Top Manga] - Mới đây tại Arc Wano, hiệp sĩ biển cả Jinbei đã chính thức gia nhập băng Mũ Rơm nâng tổng thành viên lên con số 10.
Vị trí số 10 là Nami
Vị trí số 9 là Usopp
Vị trí số 8 là Chopper
Vị trí số 7 là Robin
Vị trí số 6 là Brook
Vị trí số 5 là Franky
Vị trí số 4 là Sanji
Vị trí số 2 là Zoro và Jinbei
Vị trí số 1 là Luffy


Comments