Sức mạnh lớn nhất của Kaido - Nhị kiếm phái - Ryou của Luffy

[Top Manga] - Ở chap 993, chúng ta đã thấy được lý do vì sao Kaido được gọi là “sinh vật mạnh nhất thế giới” và liệu Ryou của Luffy có xuyên phá được lớp vẩy rồng của Kaido và gây ra vết thương đủ sâu để hắn không có khả năng hồi phục như vết thương mà Kozuki Oden đã từng gây ra cho Kaido.

Comments