[Phân Tích OP 994]. Giác Ngộ Cái Chết: KAIDO TỬ CHIẾN - Quyết Tâm Của YA...

[Top Manga] - Trận chiến hấp dẫn nhất hiện tại, giữa cửu hồng bao và Kaido bách thú ở trên đỉnh sọ. Chiêu phong đao của Kaido uy lực khủng khiếp hơn mình tưởng, không chỉ cắt đứt cánh tay của Kiku, nó còn xẻ tung cả mái vòm. Kaido không quan tâm việc binh lính của ông ta vẫn còn trên đó, khiến chúng sợ hãi chạy tán loạn.


Comments