[Phân Tích One Piece 993]. BĂNG BÁCH THÚ Phản Công - Rồng Thần KAIDO Phô...

[Top Manga] - Trong chapter 992 trước đó, Oda đã lý giải cho chúng ta tại sao Kaido lại bị đả thương dễ và nhiều tới vậy. Qua 1 đoạn hồi tưởng ngắn về Oden, chúng ta biết rằng cửu hồng bao đã được đích thân chúa công của mình truyền thụ nhị kiếm phái lẫn ryou. 


Comments