[One Piece 992+]. Quân Bài Tẩy của KAIDO và Những pha LẬT KÈO kinh điển!

[Top Manga] - Chap 992 là một chapter không quá dài, đặc biệt là ở 2 phần 3 cuối cùng, các đoạn thoại cực ít, tác giả Oda dành mọi tâm huyết vẽ về trận chiến nảy lửa của cửu hồng bao và Kaido. Có thể nói tác giả đang sử dụng body language để thay lời muốn nói, nhìn vào khung tranh các bạn đang thấy, nó như thể là cửu hồng bao đồng thanh “Giết”.


Comments