Nguồn gốc và vai trò của Tổ chức tình báo CP0

[Top Manga] - Trong One Piece, tổ chức tình báo CP0 là một nhóm phản diện dù chưa xuất hiện nhiều nhưng vẫn làm hầu hết mọi người sợ hãi khi nhắc đến. Nhóm tổ chức phản diện CP0 này được nhiều người nhận định là có sức mạnh khủng khiếp và chắc chắn sẽ làm thế giới One Piece và cả nhóm mũ rơm một phen sóng gió. 


Comments