Hé lộ thành viên thứ 11 trong băng Mũ Rơm?

[Top Manga] - Những thông tin mới nhất vừa được tiết lộ trong One Piece Magazine Volume 10 thì nhóm Mũ Rơm sẽ có 11 thành viên. Vậy ai sẽ là ứng cử viên phù hợp để trở thành đồng đội cuối cùng của Luffy trong băng Mũ Rơm?


Comments