[Giả thuyết]. Kaido từng ngồi tù ở Punk Hazard và Món nợ với BigMom?

[Top Manga] - Kaido đã từng bị đánh bại bảy lần, bị bắt bởi Hải quân cũng như kẻ thù của ông ta khoảng 18 lần và đã từng bị bỏ tù nhiều lần. Phải chăng Kaido đã bị kẻ thù hoặc hải quân cầm tù trong một khoảng thời gian dài đáng kể. 


Comments