[Spoiler One Piece 991]. Tôi sẵn sàng chiến đấu đến chết

[Top Manga] - Thông tin spoiler đầu tiên về nội dung của chương 991 là việc Luffy có vẻ sẽ đồng ý cho X Drake gia nhập liên minh nhưng lại bị Zoro, Jinbe và Franky phản đối. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi ba người kể trên đều là những người có tính cách trưởng thành và suy nghĩ sâu xa, hay đề phòng người lạ nhất là kẻ từ trước tới nay luôn ở vị trí đối địch với băng Mũ Rơm như X Drake.


Comments