[Spoiler One Piece 990]. Hỗn chiến

[Top Manga] - Hiện tại chúng ta đã có một số thông tin rò rỉ về nội dung của chapter 990, một trong những thông tin đó nói về cái chết cho một nhân vật đang xuất hiện tại trận chiến. Trước đó trong một cuộc nói chuyện với Queen ta đã được cho biết rằng có một nhân vật trong nhóm Tobi Roppo mà Queen muốn giết và Who's Who cũng vậy.


Comments