Những thanh kiếm ấn tượng nhất từng xuất hiện trong One Piece

[Top Manga] - Không gì có thể so sánh độ ngầu với một kiếm sĩ mang trên mình thanh bảo kiếm, đi khắp đó đây chiến đấu với những kẻ mạnh. Trong One Piece dĩ nhiên cũng có những thanh kiếm như thế.
1. Bảo kiếm Shusui
2. Thanh kiếm Wado Ichimonji
3. Đại bảo kiếm Enma
4. Hắc kiếm Yoru
5. Đại đao Murakumogiri
6. Quỷ kiếm Kikoku


Comments