Mối quan hệ giữa Kaido - TAQ nhân tạo - Chính phủ thế giới

[Top Manga] - Trong quá khứ Vegapunk - tiến sĩ khoa học chịu trách nhiệm toàn phần trong việc nghiên cứu về ảnh hưởng mà trái Ác Quỷ và đá biển gây nên, ông đã có thể nhân bản sức mạnh của một trái Ác Quỷ trong một mức độ nhất định. Thậm chí, ông còn tạo ra một trái Ác Quỷ tổng hợp, mặc dù nó được cho là chưa hoàn thiện.


Comments