[Dự đoán One Piece 991]. X-Drake bị truy sát, Phượng hoàng Marco tham chiến

[Top Manga] - One Piece chap 991 có thể tiếp tục là phần mà Luffy sẽ cùng X-Drake chạm mặt với Who’s Who và đặc biệt là Queen. Đây có thể là chap mà sức mạnh, năng lực của Queen, tam tai còn lại trong băng Bách Thú chưa thể hiện nhiều sẽ có màn "lên sóng" trước độc giả. 


Comments