Cựu Đô Đốc Hải Quân Kuzan và những nghi vấn về con người này?

[Top Manga] - Kuzan (thường được biết đến với cái tên Aokiji) là Đô đốc Hải quân xuất hiện đầu tiên trong cả Manga lẫn Anime One Piece. Ông đã được Sengoku bổ nhiệm vào vị trí Thủy sư đô đốc. Tuy nhiên, sau khi Akainu lấy mất vị trí này, ông đã từ chức khỏi Hải Quân và hợp tác với băng hải tặc Râu Đen.


Comments