Băng tứ hoàng Kaido và Bigmon đang gặp khó tại Onigashima?

[Top Manga] - Với những gì đang diễn ra tại Wano, chúng ta đều thấy rằng băng nhóm của cả hai tứ hoàng hùng mạnh nhất tân thế giới là Kaido và Bigmom đang gặp khó tại chính đại bản doanh của mình?


Comments