Zoro và Law - Ai mới là kiếm sĩ mạnh hơn?

[Top Manga] - Hôm nay chúng ta sẽ lấy ra hai kiếm sĩ đó và đưa họ lên bàn cân so sánh với nhau xem liệu ai là người mạnh hơn, đó chính là hai tay kiếm được rất nhiều người yêu mến: thánh mù đường Zoro- thuyền phó của băng mũ rơm và Trafalgar D Water Law- thuyền trưởng của băng hải tặc Heart.


Comments