[Spoiler One Piece 988]. Từ bao lâu nay ta đã chờ tới cái ngày này

[Top Manga] - Tên của chap lần này đang ám chỉ tới những chuỗi ngày đen tối của các thành viên trong cửu hồng bao suốt 20 năm. Họ đã chờ đợi cái ngày mà trong lời sấm truyền của phu nhân Toki đã nói, ngày mà họ có thể trả thù được cho chúa công của mình. 


Comments