Shank và Râu Đen sẽ tham gia trận siêu đại chiến tại Wano quốc?

[Top Manga] - Arc Wano được xem là arc đại chiến hay nhất từ trước đến giờ, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới quá trình và cả kết quả của trận chiến. Ngoài ra cũng có không ít thắc mắc cho rằng Shank và Râu Đen cũng có thể sẽ tham gia trận siêu đại chiến này. 


Comments