Những trận đấu có thể sẽ xảy ra ở Sảnh Ca Múa Nhạc

[Top Manga] - Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi, trận chiến ở đảo Oni đã nổ ra, và mở màn cho trận chiến là hình ảnh đầy hoành tráng và hào hùng của 9 gia thần từng phục vụ dưới trướng của Oden trả thù cho chúa công của mình. 


Comments