Năng lực và sức mạnh của Thủy sư đô đốc Akainu

[Top Manga] - Nhắc đến Akainu, chúng ta đều nhớ đến nhân vật điển hình làm nên nỗi đau trưởng thành cho Mũ rơm. Then chốt tạo nên những bước ngoặt sau này cho giới Hải tặc cũng như Hải quân. Vậy, bản thân năng lực cũng như sức mạnh tiềm ẩn trong Akainu là gì? 


Comments