Khám phá ra cách đánh bại Tứ Hoàng Kaido Bách Thú?

[Top Manga] - Ở chap 987, Kaido bách thú đã lại 1 lần nữa phải đổ máu, lần này là dưới những lưỡi kiếm của các cửu hồng bao. Và như thế, chúng ta cũng đã nhận ra 1 điều là Kaido hoàn toàn có thể bị đả thương bằng 1 cách nào đó, thân thể của Kaido cũng chẳng phải kim cang bất hoại như Big Mom. 


Comments