Kế hoạch lớn của Law tại Wano

[Top Manga] - Chẳng phải tự nhiên mà “Bác sĩ Tử thần” Trafalgar Law được fan One Piece yêu thích đến vậy. Law xuất hiện, từng bước lấy đi cảm tình của mọi người. Oda đã khéo léo tạc nên một hình ảnh “soái ca” đúng chuẩn, siêu cấp bá khí. 


Comments