[Dự đoán One Piece 987]. Kaido hóa rồng tấn công Cửu Hồng Bao

[Top Manga] - Rất có thể, sau một chút bất ngờ và những ám ảnh về nhát chém của Oden trong quá khứ, Kaido sẽ phản công lại nhóm Cửu Hồng Bao. Một lần nữa, để phô trương sức mạnh của mình, Kaido sẽ hóa dạng rồng, bay lên và bắt đầu "phun lửa" vào nhóm Cửu Hồng Bao.


Comments