Doflamingo và bí ẩn Mary Geoise| Sự trở lại của Doflamingo?

[Top Manga] - Trong số các Vương hạ thất vũ hải có một kẻ với biệt danh Thiên dạ xoa, làm chủ cả thế giới ngầm rộng lớn ở Tân thế giới. Kẻ đó chính là Donquixote Doflamingo- ông trùm Joker mang dòng máu cao quý với nụ cười luôn nở trên môi.


Comments