Im-Sama: Kẻ nắm trong tay quyền lực kiểm soát thế giới

[Top Manga] - Trải qua gần 1000 chap, chúng ta vẫn cứ tưởng rằng ngũ lão tinh là những người đứng đầu tổ chức chính trị này, nhưng không. Chỉ cho tới chap 908, chúng ta thấy được 5 ông già này đang quỳ gối trước 1 bóng đen, 1 nhân vật hoàn toàn mới, 1 kẻ được gọi với cái tên IM-sama. Vậy kẻ khiến cả những người mang đầy quyền lực như Ngũ lão tinh lại phải quỳ gối, kính cẩn này là ai?


Comments