Thất Vũ Hải giải tán, Yonko có khả năng sẽ "rụng" từng người một?

[Top Manga] - Có phải sự mất cân bằng giữa các thế lực trong thế giới One Piece là nguyên nhân gây ra chiến tranh?
Ban đầu, thế kiềng 3 chân duy trì trật tự thế giới gồm Hải quân – Thất Vũ Hải – Tứ Hoàng. Nhưng bây giờ, hệ thống Thất Vũ Hải đã bị bãi bỏ, nên thế kiềng 3 chân đã bị mất cân bằng.
Comments