5 hải tặc máu mặt "đơn phương độc mã" hành tẩu trong Tân Thế Giới

[Top Manga] - Không phải cứ là hải tặc là phải hoạt động theo băng nhóm, đôi khi có những người một mình "đơn phương độc mã" hành tẩu trong giang hồ vẫn khiến người khác phải nể phục.
1. Edward Weevil
2. Crocodile
3. Dracule Mihawk
4. Marco
5. Silvers Rayleigh
Comments