Trái ác quỷ nước có thật sự "vô đối" như chúng ta vẫn nghĩ?

[Top Manga] - Một trong những nhược điểm lớn nhất của người dùng Trái ác quỷ chính là bị khắc chế bởi nước biển. Vậy nếu tồn tại Trái ác quỷ nước thì nó có phải là trái mạnh nhất hay không?
Comments