Trafalgar Law có thể sẽ hy sinh vì Luffy?

[Top Manga] - Phải chăng sự xuất hiện của Law ngay từ đầu trong One Piece là để giúp Luffy trưởng thành và sống lâu hơn.
Comments