Thành viên tiếp theo của băng mũ rơm sau Arc Wano là ai?

[Top Manga] - Hiện tại Jinbei đã chính thức gia nhập băng Mũ Rơm, dù rằng ông đang bị chia cắt với họ. Nhưng rất có thể băng Mũ Rơm sẽ tái hợp cùng nhau tại arc Wano để chiến đấu với Kaido cùng Bigmom. Sau arc Wano này, băng Mũ Rơm sẽ kết nạp thêm 1 hoặc có thể là hai thành viên mới nữa để bước tiếp cuộc hành trình của mình.
5. Momonosuke
4. Perona
3. Mr 2 Bon Clay
2. Carrot
1. Vivi
Comments