[Spoiler One Piece 972]. Hồi ức cuối cùng của Oden, Toki cho thấy tương ...

[Top Manga] - Diễn biến chính của One Piece tập 972 với những thông tin mới về cái chết của Oden và năng lực của Toki chính thức lộ diện.
Comments