Shanks Tóc Đỏ và Râu Đen là khắc tinh của nhau?

[Top Manga] - Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Manga, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau bàn về mối duyên nợ, Haki, Vũ khí, Nguyên nhân, Diễn biến và Kết quả trận chiến đã diễn ra rất lâu giữa Shanks và Râu Đen trong One Piece.
Comments