Rocks D. Xebec vẫn còn sống và sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho thế giới?

[Top Manga] - Rocks D. Xebec chính là một hải tặc hùng mạnh đã từng gây nên những cơn đại địa chấn kinh hoàng trong quá khứ, có từ trước và vượt lên trên cả sức mạnh và thế lực của Vua hải tặc mà chúng ta đã từng biết.
Comments