[Phân tích One Piece 970]. Oden vs Kaido

[Top Manga] - Mở đầu chapter 970 là 6 khung tranh. Khung tranh đầu tiên là hình ảnh những cô gái và bà lão dạy múa cho Robin đang gảy đàn. Trong One Piece, mấy bà lão toàn sống dai đến mức đáng sợ. Tiếng đàn đó cũng chính là tiếng đàn báo hiệu trận phản công của Oden.
Comments