[One Piece 970]. Oden vs Kaido (Full Chapter)

[Top Manga] - Trong khi Orochi đang bị kinh hồn bạt vía, Oden nói chính tay mình sẽ phải làm điều này và thách thức Kaidou Bách Thú. Cùng lúc đó, nhóm Cửu Hồng Bao thì đánh nhau quyết liệt với đám tay chân của Kaidou và Orochi.
Comments